Зажигалка Zippo Jack Daniels

Зажигалка Zippo 250JD 427 Jack Daniels Pewter Emblem
Зажигалка Zippo 254BJD 428 Jack Daniels Brass Emblem
Зажигалка Zippo 29189 Jack Daniels Armor 150th Anniversary
Зажигалка Zippo 29285 Jack Daniels Collage Bottle