Zippo Harley Davidson Motor Flag Emblem

Зажигалка Zippo 29266 Harley Davidson Motor Flag