Zippo Playboy

Зажигалка Zippo 49286 Playboy 3D Texture Print
Зажигалка Zippo Playboy February 1971
Зажигалка Zippo Playboy June 1962
Зажигалка Zippo Playboy March 1975
Зажигалка Zippo Playboy November 1970
Зажигалка Zippo Playboy November 2007
Зажигалка Zippo Playboy November 2013
Зажигалка Zippo Playboy October 2014
Зажигалка Zippo Playboy September 2007